Πληροφορίες 210 8222848 210 3842868

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας...

210 8222848 210 3842868

Αίτηση ΓΕΜΗ
Δηλώστε την σελίδα στο ΓΕΜΗ

Βάση νόμου θα πρέπει να δηλώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας σας στο ΓΕΜΗ.

Κατεβάστε την αίτηση στο παρακάτω link

Αίτηση ΓΕΜΗ (2)
Γνωστοποίηση ανάρτησης δημοσιεύσεων

Κατεβάστε την αίτηση στο παρακάτω link

Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

 • • Τι προβλέπει το άρθρο του νόμου για τις δημοσιεύσεις?

  1.Το άρθρο 232 του νόμου 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012): Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων 1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

 • • Πώς γίνεται η διαδικασία κοινοποίησης σε Γ.Ε.ΜΗ. για τη δημοσίευση ισολογισμού σε ιστοσελίδα;

  Θα πρέπει να δηλωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας σας, στην οποία θα γίνεται η δημοσίευση του ισολογισμού. Για να γίνει αυτό απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης , η πληρωμή 10,00 ευρώ υπέρ Γ.Ε.ΜΗ. και σε περίπτωση που η διαδικασία ολοκληρωθεί από τρίτο πρόσωπο (και όχι τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, θα πρέπει να αναρτηθεί ο ισολογισμός στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να έχει κοινοποιηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. Για να γίνει αυτό απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, η πληρωμή 10,00 ευρώ υπέρ Γ.Ε.ΜΗ.

 • • Πόσους ισολογισμούς μπορώ να δημοσιεύσω;

  Μπορείτε να δημοσιεύσετε τον τελευταίο ισολογισμό σας καθώς επίσης και όλους τους προηγούμενους.  

 • • Μπορώ να αλλάξω κάτι αν έκανα λάθος;

  Φυσικά. Εφόσον δημοσιευθεί ο ισολογισμός σας, έχετε την επιλογή να τον διαγράψετε και να δημοσιεύσετε εκ νέου τη διορθωμένη έκδοση, καθώς επίσης να δημοσιεύσετε και τους προηγούμενους ισολογισμούς σας.  

 • • Πως προσφέρεται η υπηρεσία;

  Συνδρομητικά. Για έναν ολόκληρο χρόνο μπορείτε να έχετε δημοσιευμένο τον τελευταίο ισολογισμό σας, καθώς και όλους τους προηγούμενούς σας.

 • • Σε τι μορφή εμφανίζονται οι ισολογισμοί;

  Οι ισολογισμοί είναι σε μορφή pdf. Μέσω της ιστοσελίδας που δημιουργείται με αυτοματοποιημένο τρόπο για την εκάστοτε επιχείρηση, οι ισολογισμοί προβάλλονται αυτούσιοι σε ξεχωριστό πλαίσιο και δίνεται και η δυνατότητα λήψης του ισολογισμού στον τοπικό σας υπολογιστή.

 • • Χρειάζονται τεχνικές γνώσεις / Μπορώ να έχω υποστήριξη;

  Όχι. Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται εύκολα μέσα από 3 βήματα κατά τη διάρκεια των οποίων υπάρχει ακριβής καθοδήγηση. Σε κάθε περίπτωση έχετε υποστήριξη επικοινωνώντας μαζί μας στο 2108222848